Bøger

 • Co-author with Chise Izumi et al., Naze sekai no yōji kyōiku hoiku wo manabunoka – kodomo no yutaka na sodachi wo hoshōsurutameni (Why do we learn early childhood education and care in the world?). Minerva Shobo, 2017.
 • Translator, Gan to Mukiau Chikara – 25 nin no Denmāku jin ga Gantaiken wo Kataru (Vi længe leve – 25 kræftpatienter skriver om at overleve kræft). Shinhyoron, 2015.
 • Co-editor with Yayoi Saito, Kōreisha Kaigo ni kansuru Kokusaihikaku Chōsa (NORDCARE Chōsa ) Nippon Chōsa Kekka Hōkokusho (NORDCARE Survey in Japan: The everyday Realities of Elder Care. Similarities and Differences Mirrored by Care Worker). Osaka University, 2013.
 • Co-author with Chino Yabunaga et al, Sekai no Hoiku Hoshō (Child Care in the World). Houritsubunkasya, 2012.
 • Translator, Ninchishō wo Sasaeru Kazoku Ryoku – 22 nin no Denmāku jin ga Kazoku no Tachiba kara Kataru (Relatives of People with Dementia). Shinhyoron, 2011.
 • Co-editor with Katsuyo Ueno and Shinko Sasaki, Shinia ni yoru Kyōdō Jūtaku to Komyuniteī Zukuri ~ Nihon to Denmāku ni okeru Co-housing no Jissen (Housing and community building by Seniors: Co-housing in Japan and Denmark). Minerva Shobou, 2011.
 • Co-author with Makoto Murai et al, Denmāku wo Shiru tame no 68 Shō (68 Chapters to know about Denmark). Akashishoten, 2009.
 • Co-author with Tsutomu Ioka et al, Jumin Shutai no Chi’iki Hukushiron (Community Welfare with Citizens Initiative). Houritsubunkasya, 2008.
 • Translator, Kōreisha no Kodoku ~ 25 nin no Kōreisha ga Kodoku nit suite Ktaru (Elderly about Loneliness). Shinhyoron, 2008.
 • Co-author with Kyoko Yoshizumi et al, Suwēden no Kazoku to Pātonā Kankei (Family and Partnership in Sweden). Aokisyoten, 2004.
 • Co-translaor with Yuko Hanson et al, Kazoku ni Hisomu Kenryoku – Suwēden Byōdō Shakai no Risō to Genjitsu (Hidden Power in families: Ideal and Reality in Sweden). Aokishoten, 2001.
 • Co-author with Sachiko Takeda et al, Chikyū no Onna Tachi 2 (Women on Earth 2). Saganoshoin, 2001.
 • Co-author with Shiro Abe et al, Shakai Fukushi no Kokusai Hikaku (Comparative Studies on Social Welfare). Yuhikaku, 2000.
 • Translator, Atarashii Kōreisha Juutaku to Kankyō – Suwēden no Rekishi to Jirei ni Manabu (New elderly Housing and Environment: Experiences from Practices and History of Sweden). Kajimashippankai, 2000.
 • Co-author with Yuichi Nakamura et al, Sekai no Shakai Fukushi 6 Denmāku/Noruwē (Social Welfare in the World 6: Denmark and Norway). Junpousha, 1999.
 • Co-author with Hideo Mase et al, Suwēden/ Denmāku Fukushi Yōgo Shōjiten (Dictionary of Technical Terms concerning Social Welfare). Waseda University Press, 1998.
 • Co-author with Sachiko Takeda et al, Josei no Sei to Sei (Women’s Life and Gender). Saganoshoin, 1997.
 • Co-author with Sachiko Takeda et al, Chikyū no Onna Tachi (Women on Earth). Saganoshoin, 1996.